All for Joomla All for Webmasters

„Информиране, ангажиране, успех!“ е проект, с който Фондация BCause, доброволци и партньори споделяме 25-годишен опит с дарители, комуникация на каузи и използване на дарителски инструменти с цел засилване на капацитета и подобряване на резултатите от дарителски кампании на български организации, публични институции и групи.

Image

Като подкрепяща организация за кампаниите в DMSbg.com и Platformata.bg и организатор на инициативата #ЩедриятВторник в България ние от фондация BCause знаем, че много организации имат нужда от помощ, съвет, обмяна на идеи и опит, споделена комуникация. Познаваме начина, по който организациите придобиват самостоятелни умения за набиране на средства и усвояват инвестицията в знания и нагласи, докато работят с позитивен и насърчаващ ментор.

В рамките на проекта насърчаваме и подкрепяме краткосрочни дарителски кампании с реалистична цел, които участниците ще осъществят с фокусирана експертна, техническа и финансова помощ.

Моделът на програмата ни е основан на обучения по набиране на средства, които правим и надграждаме от 1998 г. Допълнително привнесохме идеи, методи и подходи от обученията ни за предприемачи - включително термина "акселератор" и метода design thinking.

Вярваме, че отношението към дарителя като към клиент е успешен подход за организациите и ги прави по-адекватни в целия процес на набиране на средства.

Въпросник

Откъде да започнете? Да оцените колко сте начинаещи (или пък напреднали) ще ви помогне нашият въпросник за готовност за дарителски кампании.
Докато отговаряте, ще си дадете сметка кои точно са полетата, в които може да направите подобрения веднага или в скоро време.

За кого е подходяща програмата?

 • Организации с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ
 • Организации, работещи в цялата страна и с различни полета на дейност
 • Организации, които нямат достатъчно ресурси, но имат мотивация за надграждане на опита си с дарителски кампании
 • Хора, които имат някакъв опит в набирането на средства, но искат да учат още
 • Фондонабирачи в съвсем начален етап, такива, които се страхуват или притесняват от търсенето на пари за благотворителност

В какво ще участвате?

 • Акселератор

Двудневно практическо обучение, основано на 25 години опит в дарителски кампании. С помощ от Фондация BCause и външни експерти ще преминете през всички елементи на планиране на успешна кампания, за да погледнете с нови очи към своя план и своите потенциални дарители.

 • Менторска подкрепа

Доброволци и екип на Фондацията ще ви помогнат със съвети, изработване на качествено комуникационно съдържание (съобщения, графични визии, опростени видеоклипове), контакти и постоянно присъствие на  приятел в подготовката и осъществяването на нелеката борба за сърцата на дарителите.

 • Директна помощ

Заплащане на реклама във Фейсбук за публикуваните дарителски кампании, обща комуникация и свързване с медии, активно съдействие пред дарители

 • Група за самопомощ

Най-добре помага някой в същото положение – ще осигурим пространство за споделяне, вдъхновение от успеха и насърчение след неприятни моменти в кампанията.

 • Форум - на който публично да се похвалите и да предадете нататък.

 

Искате да се включите – запишете се за консултация! 
lucy@bcause.bg

Акселератор 4: Пролет 2023

Какво е Акселераторът?

Акселераторът е двудневно практическо обучение, основано на 26 години опит в дарителски кампании. С помощ от Фондация BCause и външни експерти одобрените организации ще преминат през всички елементи на планиране на успешна кампания.

Акселераторът е предназначен за организации с много ентусиазъм и желание, но с ограничени възможности да направят кампании сами.

След обучението организациите ще получат:  

 • Индивидуални консултации от екипа и външни ментори за планиране, комуникация и визуално оформление за всяка кампания
 • Включване в Платформата.bg и DMSbg.com 17777
 • Фонд за платена реклама във Фейсбук

Как се кандидатства?

Включване в Акселератора става с конкурс. За да участвате в конкурса, попълнете формуляра.

Чрез този конкурс ще изберем 10 организации, които са активни и отдадени на набирането на средства за своята работа.

Критериите за избор ще са: реалистична финансова цел, ясна кауза, идея за възможни дарители, наличен екип за провеждане на кампания.

Календар

1 февруари – обявяване на Акселератор Пролет 2023

9 февруари - Информационна среща онлайн, участие след регистрация

28 февруари – срок за подаване на кандидатури

10 март – обявяване на избраните за участие

15-16 март – обучение онлайн

20 март – до края на кампаниите – активна работа с индивидуални ментори

3 април – 30 май – начало и край на кампаниите

8 юни – Четвърти Форум „Ускори успеха!“

За информация

Людмила Атанасова

Директор Програми за НПО''

lucy@bcause.bg

Тел: +359 2 / 988 00 80
Тел: +359 88 4645206

 

 

Консултации

Запишете се за участие в някой от уебинарите, за да научите повече за проекта, как може да се включите и предстоящото в календара на програмата.

Ако вече имате идеи и конкретен въпрос, може да запазите час за индивидуална консултация на lucy@bcause.bg.

 

 

Image

Фондация BCause изпълнява проекта в партньорство с Българското дружество за връзки с обществеността.

bdvo.org

За компании

Имате малък бюджет и търсите достойна организация с кауза, която да подкрепите – в Акселераторите ще намерите своята!

Дарението ви може да започне от 1000 лева. Може да отложите дарението си и да предизвикате още дарения към кампанията като обявите, че ще ги удвоите до размера на сумата, която сте решили да дадете. Може да поканите и служителите си да даряват във ваша фирмена кампания. Или да изработите собствена креативна комуникационна кампания, с която да усилите полезния шум около избраната организация и така да й спечелите повече видимост за кампанията й.

С малко може да постигнете повече – обадете ни се!

Търсят се доброволци!

Ако имате талант да обличате идеи в думи и да пишете вдъхновяващи и убедителни послания, ако можете да накарате послание да стигне лесно до много хора чрез графичен образ, звук и видео и желаете да подарите няколко часа от вашите умения на кауза – обадете се!

Ще ви свържем с отдадени на мисията си в областта на образованието, социалната работа, опазването на околната среда хора!

Image

„Проектът „Информиране, ангажиране, успех!“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 73000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Информиране, ангажиране, успех!“ е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

www.activecitizensfund.bg

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Актуални възможности за финансиране