All for Joomla All for Webmasters

Забавно лято, грижовна есен

Програма „Забавно лято, грижовна есен” се осъществява от 2015 г. до сега от Фондация BCause с подкрепата на „Филип Морис България“ ЕООД.

Целта й е да подкрепи устойчивото развитие на местните общности в тютюнопроизводителните региони на България – областите Силистра, Кърджали, Хасково, Благоевград и Шумен.

Партньори на Фондация BCause и нейния Център за предприемачество и обучения „Ринкър“ в осъществяването на програмата са Народно читалище „Бъдеще сега“, Българската болнична асоциация и местните общински администрации.

Дългосрочната програма е част от инициативите на Филип Морис България за корпоративна социална отговорност и съществена част от стратегията на компанията за устойчиво развитие.

Изцяло финансирана от Филип Морис България, за осем години компанията инвестира над 1,7 милиона лева в „Забавно лято, грижовна есен“.

За изминалите 8 години програмата обхвана чрез летните приключенско-образователни академии общо 3 671 деца на възраст между 7 и 14 г. и обучи 129 учители. Бяха проведени 9 792 медицински прегледа на възрастни хора в 25 малки населени места на 11 общини от 6 тютюнопроизводителните региони. От кандидатствалите над 350 бизнес идеи 78 предприемачески екипа преминаха през обучения, като 25 от тях получиха безвъзмездно финансиране на обща стойност 163 000 лв. и дългосрочна менторска подкрепа.

Програмата е носител на редица престижни награди за цялостна КСО и устойчиво развитие, както и за принос в сферите на образованието, медицинската грижа и насърчаване на предприемачеството в България.

 

Програма „Забавно лято, грижовна есен” има три модула. Те обхващат едни от най-важните сфери за развитието на общностите: образование, медицинска грижа и предприемачество. Целта им е да помогне на децата и техните учители, на възрастните, на икономически активните хора.

 

Образование

Академия „Забавно лято“ е образователно-приключенска академия за деца в училищна възраст. Провежда се през лятната ваканция. В академиите децата те се учат, играейки. Те допълват училищните си знания, но се учат и на общуване, повишават самочувствието си, расте любопитството им към нови знания и опознаване на света.

Академията за учители е предназначена за педагозите, които имат желание да подобряват знанията и уменията си в методите на неформалното образование и целогодишно да ги прилагат в учебния процес.

Партньор на Фондация BCause в образователния модул на програмата са Народно читалище „Бъдеще сега“ и местните общински администрации.

За изминалите 8 години програмата обхвана чрез летните академии общо 3 671 деца на възраст между 7 и 14 г. и обучи 129 учители.

 

Медицинска грижа

„Грижовна есен“ е програма за безплатни медицински прегледи на хора над 60-годишна възраст, живеещи в отдалечените села и градове. Ежегодно на място при тях идват едни от най-добрите медицински специалисти, провеждат профилактични прегледи, следят за състоянието им и ги насочват към нужното лечение.

Партньор на Фондация BCause в специализираните медицински прегледи на програмата са Българската болнична асоциация и местните общински администрации.

За изминалите 8 години бяха проведени 9 792 медицински прегледа на възрастни хора в 25 малки населени места на 11 общини от 6 тютюнопроизводителни региона.

 

Предприемачество

Академия за местни предприемачи търси икономически активните хора, които се стремят да реализират своите бизнес цели и идеи. Тяхната мотивация е не само да намерят личната и професионалната си реализация, но и да развиват активно средата, в която живеят. Те преминават през обучения, където работят върху бизнес плановете си и презентационните си умения. На финала се представят пред жури, разпределящо награден фонд от общо 30 000 лв., осигурен от Филип Морис България.

Академия за местни предприемачи се осъществява от Център за предприемачество и обучения „Ринкър“ към Фондация BCause.

За изминалите 8 години в академията са кандидатствали над 350 бизнес идеи. От тях 78 предприемачески екипа преминаха през обучения, като 25 от тях получиха безвъзмездно финансиране на обща стойност 163 000 лв. и дългосрочна менторска подкрепа.

 

С всяка година популярността на програма „Забавно лято, грижовна есен” расте, всеки един от компонентите е очакван с нетърпение, а екипите продължават да работят с хората и извън ангажиментите си по проекта.

----------------------------------
Pin It

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search