All for Joomla All for Webmasters

ОБУЧЕНИЯ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТ

Познаването на поведението на българските дарители от собствения ни дългогодишен опит и световните практики и новости прави нашите обучения за НПО и публични институции практични и ориентирани към решения.

Познаването на поведението на българските дарители от собствения ни дългогодишен опит и световните практики и новости прави нашите обучения за НПО и публични институции практични и ориентирани към решения.

Основната тема, по която фондация BCause организира обучения за мотивирани организации, е набиране на средства и общуване с потенциални и настоящи дарители. В общия случай обученията по фъндрейзинг са успешни, когато организацията поставя значим приоритет върху тази дейност и има развит основен организационен капацитет.

BCause помага и с обучения и консултации по определяне на цели и стратегия, създаване на проекти, управление на хора и организационно укрепване, умения за застъпничество и водене на кампании; подкрепа за създаване и развитие на неформални организации на местно ниво. Често при обученията използваме про боно експерти - по темите за публично говорене, комуникации, правни и счетоводни съвети.

Фондация BCause разработва конкретни програми с определен фокус и/или участници. Нашият подход се основава на подбор на мотивирани участници и включването им във всички етапи на програма, които им позволяват да надграждат опита си и да изпробват новите знания  в действие. Нашите комплексни програми съдържат следните елементи:

  • Обучения. Серия от обичайно двудневни обучения
  • Самостоятелна работа по "домашни" упражнения между обученията
  • Групова работа по задача (изработване на план, например)
  • Редовно консултиране, включително с про боно експерти
  • Финансиране на "фъндрейзинг готовност"
  • Събития за популяризиране на каузите

Част от досегашните ни програми

"Оптимистичен поглед към НПО и местните ресурси", 2005 - 2006, с частично продължение в две последващи програми до 2012 г., финансирани от "Тръст за развитие на гражданското общество в Централна и Източна Европа".

Цел беше увеличаване местните ресурси за каузите на нестопанските организации. За първи път вложихме по-дългосрочни усилия и подкрепа към самите НПО с идеята да могат самостоятелно да набират дарения и ресурси. Поканихме 88 граждански организации в следните области - родителски организации на деца с увреждания, пациентски организации, природозащитни организации и активни читалища. Водещ критерий беше висока мотивация в набирането на средства. На избраните 18 предложихме поредица от практически обучения в набиране на средства от индивидуални и фирмени дарители, подкрепа за изпълнение на собствените им планове по набиране на средства и допълващи грантове на набрани дарения.

В периода 2008 - 2012 г. продължихме да работим с общо 22 социални, екологични и здравни организации с цел увеличаване на дарителите им по ведомост и общия им успех в усилията по набиране на средства чрез гъвкаво съчетаване на обучения, индивидуално консултиране и подкрепа при контакти с фирми. Включихме актуалните каузи на организациите в онлайн дарителската платформа на фондацията.

"Да постигнем повече", 2012 - 2013, финансирана от фондация "Америка за България". Програмата имаше за цел увеличаване на местната филантропия чрез развиването на капацитета за набиране на средства на НПО и публични институции и увеличаване на видимостта им в публичното пространство.

За участие поканихме 85 организации, които имат голям брой потенциални дарители, мотивация и ентусиазъм да проведат дарителски кампании - университети, кариерни центрове, сдружения на бивши възпитаници, средни училища, водещи в класацията по представяне на матури, музеи, образователни, природозащитни и социални организации, неформални групи и коалиции.

На избраните 13 организации предоставихме обучения и консултиране по набиране на средства и изграждане на отношения с дарители и грантове за изпъление на кампании за набиране на средства. Включихме и актуализирахме 57 каузи в Дарителската онлайн платформа на фондацията, подкрепихме 37 каузи чрез създаване на видео клипове за набиране на средства, създадохме националния фотоконкурс "Благотворителността през обектива", който стана ежегоден.

В резултат общата сума набрани средства от над 256 000 лв. беше почти двойно на сумата за грантове. Фотоконкурсът и видеоклиповете повишиха видимостта на каузите, подобриха качеството на сайтовете на организациите и присъствието им в социалните мрежи.

"Промяната започва от нас", 2015-2016, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и изпълнен заедно с фондация "Старт за ефективни граждански алтернативи" - С.Е.Г.А.

Целта беше да дадем старт на местни граждански инициативи в регион, в който досега е липсвала каквато и да е гражданска активност - селата Златна Панега, Брестница и Орешене. Насочихме се към младите хора като най-отворени и ентусиазирани за промяна. С подкрепата на кметовете на трите села и в партньорство с "Титан Златна панега" АД бяха разработени и изпълнени 3 инициативи с участието на младите хора: подновяване на детска площадка в Златна Панега, фитнес на открито в Орешене и ограждане на парка в Брестница. Младите хора от трите села направиха първи стъпки към съвместни действия за решаване на конкретни проблеми, идентифицирани от самите тях. Разбраха, че се изискват време и усилия за постигане на положителни резултати. Институциите, в лицето на местната администрация и селските кметове се убедиха, че съвместно с хората по места могат да постигнат повече, особено когато идеите за решаване на проблеми идват от самата общност. Разглеждаме този проект като първа стъпка в активизирането на местната общност в посока подобряване на живота на населението в региона.

Актуалната ни програма е “Академия за мечти”, която се осъществява в община Попово. Програмата предлага на младежите от средния курс мотивация за личностно развитие и придобиване на умения, необходими за реализацията им - лидерство, работа в екип, комуникационни умения и предприемачество. Младежите са насърчени да се включат в доброволчество и стартиране на собствени инициативи. Участието им може да стане важна част от бъдещото им CV, както и да им помогне да намерят посока в кариерното си развитие.

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search