All for Joomla All for Webmasters

Предприемаческата програма Rinker Youth Challenge на Фондация BCause и Фондация Citi ще подкрепи над 500 млади предприемачи

Участниците ще получат знания, ще изградят бизнес контакти и ще се състезават за 4 награди по 20 000 лева

Фондация Citi и Фондация BCause с радост обявяват старта на новата партньорска програма Rinker Youth Challenge, която насърчава предприемачеството сред младите хора в България. Програмата цели да подкрепи развитието на предприемаческо мислене и лидерски умения сред младите хора, да ги вдъхнови и подготви за успешна реализация на бизнес идеите им  и да им помага в първите и най-трудни стъпки в предприемаческото им начинание. Четирите най-добри идеи ще получат безвъзмездно стартово финансиране в размер на 20 000 лв.

Фондация Citi финансира програмата чрез глобалната инициатива Pathways to Progress (Пътища към прогреса), която подкрепя развитието на лидерски умения и предприемачески светоглед у младежите, за да могат да се реализират на пазара на труда през 21 век. Фокус на програмата са социалните стартиращи предприятия.

"Горди сме да работим заедно с Фондация BCause по тази програма, която, изцяло в съзвучие с инициативата на Citi "Пътища към прогреса",  окрилява младите хора, като им дава знанията, уменията и увереността да направят първите си стъпки като предприемачи и професионалисти." - каза Станислава Танева, управляващ директор на Ситибанк в България - "Така те ще могат успешно да допринесат за икономическия растеж на страната".

Програмата ще работи с повече от 500 младежи. За да достигне до повече младежи,Фондация BCause организира 5 регионални форума„Влез в Предизвикателството!“, отворени за всички с  намерения или интерес към предприемачеството и устойчивите социални проекти. Участниците в регионалните форуми ще получат начални знания по бизнес моделиране и ще бъдат мотивирани от срещите с реални предприемачи. На следващ етап, подбрани чрез конкурс кандидати ще вземат участие в интензивни обучения и работа в пре-акселераторска програма (Миксер) и в Акселератора, които ще им помогнат да валидират идеите си, да завършат бизнес моделите си и да подготвят бизнес планове. Най-добрите 4 бизнес идеи ще получат финансова награда и менторска подкрепа за следващите 6 месеца.

"С подкрепата на Фондация Citi продължаваме да откриваме и подкрепяме жизнеспособни предприемачески идеи със социален ефект. Младежите ще работят по усъвършенстване на инициативността си и ще развият много меки умения с приложение в кариерата, в житейски план и изобщо в изграждането на личността ми." - Елица Баракова, директор на Фондация BCause.

За Сити:

Сити, водеща глобална компания за финансови услуги, има приблизително 200 милиона клиентски сметки и бизнес в над 160 страни. Сити предоставя на потребители, корпорации, правителства и институции широка гама от финансови продукти и услуги, включително и потребителско банкиране и кредитиране, корпоративно и инвестиционно банкиране, услуги , свързани с ценни книжа, различни видове транзацкии и управление на активи.

Повече информация можете да намерите на: www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi I LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

За Фондация Citi

Фондация Citi насърчава икономическия напредък и работи, за да подобри живота на хората и общностите с ниски доходи в целия свят. Инвестираме усилия и ресурси, за да подкрепим финансовото приобщаване, да ускорим възникването на добри кариерни възможности за младите и да изградим по нов, творчески начин, икономически устойчиви градове. "Повече от филантропия" е подходът на Citi , който вгражда огромната експертиза на банката и нейните служители в изпълнението на тази мисия и утвърждаването  на стратегическото лидерство и иновации. Повече информация на www.citifoundation.com.

За Център "Ринкър"

Център "Ринкър" за предприемачество и обучения към Фондация BCause е основан през 2014 г. с финансовата подкрепа на Фондация КАФ Америка. Мисията на Център „Ринкър“ е да подкрепя и развива духа на предприемачеството в България. Ние подкрепяме мотивирани и способни хора да променят живота на хора и общности чрез устойчиви предприятия с въздействие върху  важни социални проблеми като социалното включване, намаляване на отпадъците и опазване на ресурсите и околната среда,здравословния начин на живот и устойчивите образователни услуги. www.rinkercenter.org

----------------------------------
Pin It

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search