All for Joomla All for Webmasters

Актуално в ''Развитие на общности''

Как би протекло Априлското въстание, ако тогава имаше Фейсбук?

И през 2019 г. детските образователно-приключенски академии „Забавно лято“ бяха последвани от обучения за учители от два региона, проведени от екип на НЧ "Бъдеще сега". В СУ „Васил Левски“ - Дулово участници в еднодневното надграждащо миналогодишното обучение бяха седем учители от училището, петима от с. Правда и един от с. Черник. В Сатовча участници в тридневното начално обучение бяха 27 учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и един от с. Абланица. Целта на обучението е усвояване на модела за самоорганизирано учене SOLE и конструиране на учебен час за работа по научни въпроси. Съпътстващи теми бяха работа през емоционална интелигентност за управление на дисциплината и вниманието на учениците, както и екипна работа и ефективна комуникация.

 dulovo sole

Какво е SOLE? Самоорганизирана среда за учене или self-organised learning environment е педагогически инструмент, създаден от индийския учен д-р Сугата Митра, който се прилага в множество училища по целия свят, а от 2016 насам и в България. SOLE използва естественото любопитство на децата към света около тях, за да ги провокира и поведе в процес на търсене и изследване. SOLE или “преподаването със затворена уста” изкарва учителя от главната му роля на доставчик на знание и предоставя на децата възможността да учат от заобикалящия ги свят.

Часът започва със задаването на провокативен Голям въпрос, който е специално подбран от учителя, за да пасва на целевия учебен материал. Тези въпроси непряко адресират учебното съдържание и въвличат децата в търсене на информация, например “Кой е най-важният орган в човешкото тяло?” с цел да се опишат жизнените функции на основните човешки органи или “Може ли нещо да е по-малко от нула?” с цел да насочи децата към математически и числови множества. По време на часа децата работят в самостоятелно оформени отбори и търсят информация от дадените им източници - основно Интернет и споделено знание. Ролята на учителя е да следи груповата динамика и да задава допълнителни въпроси. В края на часа отборите представят откритията си - обикновено информацията е сходна, но предоставя различни гледни точки към въпроса, предизвиква допълнителен интерес и оживена дискусия. Метода SOLE овластява учениците и ги кара да развият чувство за собственост над учебния процес. Знанието вече не е нещо подадено на готово от учителя, а лично и групово постижение, на което се отдава значимост.

dulovo 2

Работата с учителите по време на обученията беше на ниво нагласи, за да могат те да приемат и прегърнат модела на “обърнатата класна стая”, където не те са водещите, а децата. Това само по себе си е трудна трансформация за всеки учител, идващ от традиционната школа. Основното умение, което трябваше да развием у тях е това да задават въпроси - нещо, което всеки учител смята за своя втора природа. Оказа се обаче, че задаването на истински въвличащи и интересни за децата въпроси не е толкова лесна задача. След множество упражнения и дискусии, ето някои от въпросите, които се родиха по време на двете обучения:

 • “Защо не потъват корабите?” (физика)
 • “Колко е голям Интернет?” (информационни технологии)
 • “Защо не виждаме в тъмното?” (биология / човек и природа)
 • “Защо учим математика?” (математика)
 • “Защо се прозяваме?” (биология / човек и природа)
 • “Кое е най-важното изобретение в историята на човечеството?” (история / английски език)
 • “Какво не знаем за света около нас” (околен свят, география)
 • “Може ли запетаята да спаси живот?” (български език)
 • “Защо е солена водата в моретата и океаните?” (география / биология)
 • “Кои същества от старогръцката митология ще изберете за герои на компютърна игра?” (литература)
 • “Защо наричаме глагола “слона в българската граматика?” (български език)
 • “Защо съществуват комарите?” (биология)
 • “Как би протекло Априлското въстание, ако тогава имаше Фейсбук?” (история)

В резултат от обученията има готовност за въвеждане на модела на самоорганизираното учене в пет училища в България в с. Сатовча, с. Абланица, гр. Дулово, с. Правда и с. Черник. Участниците изработиха по 5 Големи въпроса за по един конкретен клас, с който искат да приложат инструмента в техния предмет. Тези пет въпроса са водещи за часове, които ще се проведат през първия срок на тази учебна година. Част от тях ще бъдат наблюдавани и обсъдени по време на менторските срещи, които ще се проведат в периода ноември - февруари 2019/2020 година. Учителите получиха наръчници и допълнителни материали, които да ги подкрепят в прилагането не само на този инструмент, но и в търсенето им на нови пътища към учениците.

dulovo 1

Таня Енчева е учител в прогимназиален и гимназиален етап в СУ "Васил Левски" в гр. Дулово. До голяма степен успеха на групата в Дулово се дължи на нейната мотивация, заразяващо отношение и способност да обвърже това, което чува с наученото през миналата година. Беше видимо, че миналогодишното обучение е оказало значително влияние върху нея самата и върху работата й. На другия ден след обучението получихме съобщение от Таня, че е провела първия си час по литература чрез самоорганизирано учене. Изпрати ни снимки и следното послание: „Урокът ми е вече успешно проведен с десетокласниците и останах приятно изненадана от ученици, които неочаквано бързо се ориентираха, разпределиха ролите си и с лекота приеха задачката. Големият въпрос беше "Какво би се случило, ако не бяха установени книжовните норми?" Децата сами достигнаха целевите изводи. Благодаря Ви за търпението и отзивчивостта, с която ни помагате да откриваме и други пътища, по които да достигаме до своите ученици!“

Величка Карабунарова е един от възрастните учители в Сатовча, от тези, които цял живот са преподавали и са създали свой собствен почти непоклатим подход към учениците. Учудващо беше с каква готовност тя прие предизвикателството да остави настрана разбиранията си и да опита нещо ново – напълно „обърнатата класна стая“ на самоорганизираното учене. Имаше нужда от много персонална работа с нея, за да е сигурна, че е на прав път, че „всичко е разбрала и улучила“. В един момент от обучението се разплака от радост – за нея преживяването беше силно емоционално и тя сподели, че е благодарна за възможността да „учи и опитва нови неща на тази възраст“.

Програма "Забавно лято, грижовна есен" се осъществява от Фондация BCause в сътрудничество с Фондация „Направи добро – Александровска“ и Народно читалище „Бъдеще сега“ с финансовата подкрепа на „Филип Морис България“.

----------------------------------
Pin It

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search