All for Joomla All for Webmasters

Становище относно промените в Закона за защита от домашно насилие

На 27 януари 2021 BCause изпрати становище до Министерството на правосъдието, с което изрази подкрепа за проекта за изменение на Закона за защита от домашно насилие. Изхождайки от опита си с провеждане на дарителски кампании за покриване нуждите на организации, подкрепящи жени и деца, пострадали от насилие,  Фондацията намира за необходими предложените от кабинета промени и и изразява надежда, че те ще донесат значима промяна.

Целия текст на становището:

 

До

Г-жа Десислава Ахладова

Министър

Министерство на правосъдието

 

СТАНОВИЩЕ

Относно: Проект за изменение на закона за защита от домашно насилие

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО АХЛАДОВА, 

От името Фондация „Бикоуз в помощ на благотворителността“ изразяваме положително становище към публикувания за обществено обсъждане Закон за изменение и допълнение на Закон за защита от домашно насилие.

Фондация Бикоуз е неправителствена организация с мисия да насърчава промяната в живота на хора и общности чрез дарителство и социални инвестиции. Фондацията работи с национален обхват и на практика във всички социални области, в които работят добри неправителствени организации. В това число и в областта на превенция и закрила при случаи на домашно насилие над жени, деца.

Българските дарители също не са равнодушни към темата и от март 2019 години, Фондацията работи с фирмени и индивидуални дарители, които даряват за нуждите на организациите, подкрепящи пострадали жени и деца. Дарени бяха повече от 80 хиляди лева. Споменавам това, защото, за съжаление, тези средства бяха насочени към големи дефицити в подкрепата на тази сфера: критично ниски работни заплати на хората в сектора, минимални режийни, изключително недостатъчни дневни ставки на човек, настанен в кризисен център и много други непокрити и основни разходи. 

Като се запознахме с проекта и мотивите към него, вярваме, че измененията ще донесат значима промяна в горната ситуация и така дарителите ще могат да инвестират парите в помощ за развитие, а не в хуманитарната плоскост.

Поздравяваме ви за усилията за промяна на закрилата от домашно насилие и ви подкрепяме да ги доведете до успешен край с приемането на предложените изменения.

 

С уважение,

 

Елица Баракова

Изпълнителен директор

----------------------------------
Pin It