All for Joomla All for Webmasters

Удължава се срокът за включване в „България дарява“

Срокът, в който организации от цялата страна ще могат да регистрират своята кауза за участие в първото издание на националната дарителска кампания „България дарява“, е удължен до 30 януари. За участие с каузи в кампанията се допускат следните типове организации:

 • Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които са регистрирани в обществена полза;
 • Читалища;
 • Училищни настоятелства с регистрация по ЗЮЛНЦ;
 • Междуправителствени организации (УНИЦЕФ и т.н.),

а критериите, на които трябва да отговаря кандидатът са:

 • Репутация и надеждност;
 • Мисията на организацията и дейностите й да съответстват на общите ценности толерантност и недискриминация и да изключват расизъм, призиви към насилие и политическа пропаганда;
 • Да има собствена интернет/facebook страница, на която са представени целите и дейността й, както и съставът на управителния орган на организацията и контакти на оперативния екип;
 • Да има актуални канали за набиране на дарения – банкова сметка, ДМС, виртуален пос терминал, epay, pay pal, кампания в дарителска платформа и т.н.
 • Да има публичност на осъществените дейности в медии и/или онлайн или качен онлайн отчет за годините на съществуване.

Активната комуникация на кампанията стартира на 1 март, а същинската дарителска кампания ще се проведе в периода 22 – 31.03.2019 год.

Не чакайте крайния срок! Регистрирайте своята кауза сега и дайте възможност да достигне до нови съмишленици и последователи!

 

„България дарява“ е национална дарителска кампания, която събира много каузи и организации на едно място, където всеки дарител може да намери своята кауза и да я подкрепи. Кампанията ще стартира на 21 март 2019 и в рамките на една седмица ще тече активна комуникация за нейното популяризиране в цялата страна.
Повече на сайта https://bulgariadariava.bg/

Инициатори на "България дарява" са:

 1. Сдружение „Български дарителски форум“
 2. Фондация „Български център за нестопанско право“
 3. Фондация „Български фонд за жените“
 4. Фондация „Бикоуз: в помощ на благотворителността“
 5. Сдружение „Българско дружество за защита на птиците“
 6. Сдружение „Национална мрежа за децата“
 7. Сдружение „Център за приобщаващо образование“
 8. Фондация „Международна наградата на херцога на Единбург-България“
 9. Фондация „Заслушай се“
 10. Фондация „Светът на Мария“
 11. WWF България
 12. УНИЦЕФ
----------------------------------
Pin It