All for Joomla All for Webmasters

Работодатели, партньорски организации, обучители и младежи се събраха на финална среща по проекта Net4Work

Темите бяха мотивацията, подкрепата и пресечната точка между интересите на компаниите и на търсещите работа

В последните 12 месеца 38 работодателя, седем нестопански организации и 200 младежи, екип от експерти – треньори, HR-и и психолози, работихме по проекта „Мрежа за работа” - Net4Work. Проектът е финансиран от Тръста за Социална Алтернатива. За успешното му осъществяване работихме заедно с партньорите ни от Американската търговска камара в България. 

Вчера, на 28 юни, участниците в мрежата обсъдихме процеса, постиженията и предизвикателствата на усилието ни да свързваме млади хора от уязвими групи с работодатели за стажове и работа. Говорихме за мотивацията на младите хора, очакванията им, срещата с реалностите на работната среда, а и за гледната точка на работодателите, техните очаквания и нужди. Събрахме се 30 представители на различните групи – младежи, минали обучение и наети на работа, неправителствени организации, работодатели, треньори и ментори.

„Младежката безработица е бездънна и сериозна тема, затова и работата по този проект беше предизвикателство за нас. Още в началото му знаехме, че си поставяме амбициозна цел, но научихме много ценни уроци и сме доволни от свършеното”, каза директорът на BCause Елица Баракова. „Изградихме мрежа от много елементи, така че да предлагаме адекватно посредничество между работодателя и младите хора”, допълни тя.

Една от темите беше какви са дефицитите на младите хора и каква подкрепа е нужна. „Работихме за комуникативните и социалните им умения, за овладяване на нови поведенчески модели. Целта ни беше и да ги научим как да са част от пазара на труда, как да търсят работодателите и информация за тях, да сътворят собствено CV и мотивационно писмо, да са наясно с очакванията. За щастие имахме и прекрасни срещи с работодатели и посещения на място, които ги вдъхновиха да търсят работни места”, разказа Ивелина Михайлова. „Много често играехме ролята на агенти от страната на работодателя, включвахме и личния си HR опит, за да започнат да влизат в обувките на отсрещния, да се адаптират. Фокусът ни беше и върху целеполагането – да си позволиш да си изразиш мечтите си, да започнеш да мислиш какви конкретни стъпки да направиш, а после да го превърнеш в план за действие”, допълни Капка Стойкова.

 „От срещите с децата не видях по-голям проблем от този, който съществува при всички младежи, които в момента си търсят работа - имаше много амбициозни деца с много желание да работят, но имаше и неориентирани младежи, които не проявяват голям интерес, които за себе си нямат отговор какво търсят”, каза Калина Бенова от Виваком. По думите й често срещан пропуск е, че кандидатите не са проучили предварително самата компания и вакантните позиции. „Неинформираността е проблема, който срещнахме”, добави тя.

„Целта на Net4Work не беше да намерим работа на определена бройка момичета и момчета, а да дадем възможност на голяма група мотивирани младежи и на много работодатели да се срещнат и да видят дали имат общи интереси”, подчерта Пенка Цветкова от BCause. И допълни: „За нас е важно да намерим тези млади хора, които си търсят работа, които са активни, които искат да работят, и да им дадем възможност за директен контакт с HR-и за конкретни вакантни позиции. Без специално създадени работни места, без специално отношение, без това да е благотворителност от страна на компаниите, а срещи на базата на реалностите на пазара на труда”.

„Точно това много ни привлече – прекият контакт с HR екипите на компании, които в момента търсят попълнения за вакантните си позиции. Това е възможност, която никой досега не ни е предлагал”, описа мотивите си за включване в проекта Диляна Гюрова от Фондация „Конкордия България”. По думите й все пак е имало трудности – липса на заинтересованост, нереалистични самооценки и фактът, че те не се задържат на едно място.

„Ние работим с младежи, които идват да следват в София и търсят работа по своята специалност – от археология до пиано или пък здравен медиатор. Те биха могли да си намерят някаква работа, за да се издържат, но не желаят да си губят времето. Търсят работа, която да изгради кариерата им”, отбеляза Людмила Живкова от СОРМД. Подчерта, че е важно индивидуалната работа с всеки от участвалите млади хора – според неговите цели и интереси.

„Проблемът е с мотивацията. Ние всички се опитваме да работим с мотивирани млади хора. Но става все по-трудно в това общество да се убедят младежите, че с полагането на труд ще постигнат резултати и ще просперират. Трябва да се инвестира в програми за мотивация,” категоричен беше Михаил Бояджиев от Адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и съдружници”.

Олга Минева от КАТРО също подчерта, че е по-лесно да се търсят мотивираните, активните, осъзнатите млади хора и именно на тях да предлагаме възможности. „Но по-трудното нещо, което трябва да направим, е да им помогнем да се мотивират. Точно това е нашата работа – да търсим онова, което отключва тяхната мотивация. Това е високата летва, което аз бих си поставила, защото знам, че можем да вдигаме летвата”, каза тя.

„Изградихме тази мрежа, в която всеки допринася със силните си страни, които добре се допълват. Виждаме смисъл в това и ще продължим”, каза накрая Елица Баракова.

Социалното предприятие Защитено кафене към Фондация „Светът на Мария“ се погрижиха за кетъринга, домакини ни бяха American Corner.

----------------------------------
Pin It