All for Joomla All for Webmasters

Световен Дарителски Индекс на КАФ, 2011

Съгласно проучването, най-благотворителната държава е САЩ. Ирландия е на второ място, а на трето - Австралия.  България, както и миналата година, се нарежда сред държавите в последната група.

Световният дарителски индекс на КАФ използва данни за дарителското поведение на хората в 153 държави, като покрива 95% от населението на земята. Проучването измерва три аспекта на дарителството – даряване на пари, даряването на време (доброволчество) и оказването на помощ на непознат. Световният дарителски индекс показва класация на нациите по света според комбиниране на стойностите на тези три показателя.

Дарителският индекс за 2011 г. е 32,4%, в сравнение с 31.6% през 2010 г.

С 1% по-малко хора са дали пари за благотворителност, отколкото през 2010 г., като сигурна причина това са финансовите сътресения в световен мащаб.

Според проучването, най-често срещано като поведение през 2011 г. е това да се "помага на непознат". Почти половината от световното население (47%) е помагало на чужд човек. За сравнение, по-малко от три от всеки десет души са давали пари за благотворителност (29%) или са били доброволци всеки месец (21%).

Световният дарителски индекс на КАФ използва данни от Световното проучване на Галъп (Gallup World Poll) и в него участват над 150 000 души, в 153 държави, представляващи 95% от световното население.

Уникалното за рейтинга на КАФ е, че е направен действителен опит да се оцени нивото на благотворителността не само чрез нейното парично изражение – иначе логично най-богатите нации биха заели първите места, но и чрез отчитане на доброволческия принос и взаимопомощта. Така получената картина е по-точна и отразява културата и традициите на отделните народи.

Освен това в докладът на КАФ прави сравнение за всички участващи държави между нивата на даряване и БВП, от една страна, и чувството за удовлетвореност от живота, от друга. Сравнението доказва, че взаимовръзката между щастието и даряването е по-силна отколкото между богатството и дарителството.

----------------------------------
Pin It