All for Joomla All for Webmasters

Декларация за поверителност при регистрация за събитие

Сигурност и защита на личните данни

Обща информация

С настоящото Ви информираме как Фондация Бикоуз в помощ на благотворителността събира и обработва личните Ви данни във връзка участието Ви нашето събитие.

Личната информация, която събираме за Вас, се състои основно от данните, които ни предоставяте чрез този формуляр за регистрация. Използваме данните, за да Ви регистрираме и осигурим по-нататък участието ви онлайн или присъствено.

Със събраната информация също планираме по-добре съдържанието на конференцията, възможно е да поискаме от вас да я оцените след завършването й.

На кого предаваме информацията ви?

Ще споделим информацията от регистрацията Ви с доставчиците ни, които отговарят за осъществяването и управлението на събитието, за да Ви осигурим достъп и участие – сред тях са, без да е изчерпателно CAF America като глобален организатор, Everywhere+ като основен технически организатор и Stream Event като локален технически организатор.

Фондация Бикоуз и CAF America няма да споделят по друг начин личната Ви информация, събрана чрез този процес на регистрация, с която и да било друга организация, освен когато законът ги задължава.

Запис на симпозиума за последващо възпроизвеждане

Сесиите на симпозиума на живо ще бъдат записвани и записите ще бъдат достъпни за участниците, които ще могат да ги възпроизвеждат при поискване след събитието.
Записите на симпозиума ще включват само видео и аудио от водещите и говорителите. Участниците няма да се появяват на екрана, нито ще бъдат записвани на видео или аудио, в нито един момент от събитието. Единствената допълнителна информация на участниците, събирана по време на събитието, ще бъде текстовото съдържание на всички въпроси и коментари, които споделяте в чат-функцията на платформата на събитието.

В българското присъствено събитие е възможно да бъдете записани и вие като участник. Ако не желаете това, моля да уведомите нас и техническия екип преди започване на събитието.

Вашите права

Вие имате право по всяко време да поискате информация какви лични данни съхраняваме за вас и да поискате тяхното коригиране или заличаване, ако считате, че целта за тяхната обработка е изчерпана.

 

 

 
 
 
 
----------------------------------
Pin It

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search