All for Joomla All for Webmasters

ФИНАНСИРАНЕ И ГРАНТОВЕ ОТ ДАРИТЕЛСКИ ПРОГРАМИ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Приоритет за Фондация BCause е насочването на набрани дарителски средства за финансиране на дейности на НПО.

Приоритетна дейност на Фондация BCause е използването на набраните дарителски средства за финансиране на дейности на НПО. Това правим по няколко начина:

- Финансиране от дарителство по ведомост

- Грантове на конкурсен принцип от фондовете на BCause

- Грантове на конкурсен принцип от фирмени програми

- Възлагане на партньорска роля на НПО при изпълнение на фирмени програми.

Финансиране от дарителство по ведомост

Откакто през 2001 година Фондацията въведе за първи път механизма за дарителство по ведомост в България, десетки компании и стотици работещи в тях хора са използвали този инструмент, за да подкрепят лесно и сигурно свои любими благотворителни каузи. 

За организациите дарителството по ведомост е възможност за редовни и прогнозируеми приходи, с които те могат да планират дейностите си. Всяка година десетки организации получават финансиране от BCause, резултат от дарителството по ведомост.

Примери за финансирани организации: Асоциация „И нас ни има”, Фондация „Тацитус”, Фондация „Дечица”, Сдружение „Самаряни”, Зелени балкани и много други.

Грантове на конкурсен принцип от фирмени програми

Фондация BCause e партньор на много компании в разработването и изпълнението на техни дарителски програми. Фондацията препоръчва на компаниите да подкрепят партньори НПО, за да осигурят устойчивост на подкрепата си и инвестиция в капацитета на организации, посветени на работа по конкретния проблем.

BCause организира конкурсни програми със и от името на компании.

Програмите са отворени или затворени в зависимост от условията на дарителите и големината на фондовете.

Примери за фирмени грантови програми, подпомогнати от BCause: „Мтел еко грант” - ежегодна дарителска програма, която финансира малки проекти в областта на екологията, програмата на TBI Bank “Спорт за по-добър живот на децата с увреждания”.

Възлагане на партньорска роля на НПО при изпълнение на фирмени програми

От създаването си Фондация BCause e партньор на компаниите в процеса на разработване и изпълнение на програми за социална ангажираност - от избора на кауза, изследването на проблема и подходите за решаването му, до реализиране на идеите. Заедно с компаниите работим за увеличаване на социалните инвестиции в устойчиво развитие, а не в краткосрочни мерки.

Но не го правим сами - разчитаме на експертизата, професионализма и опита на партньорски граждански организации. Работим заедно с тях по изпълнението на фирмени дарителски проекти.

Финансиращи програми

Финансиращи програми

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search