All for Joomla All for Webmasters

BCause ФОНДОВЕ

Фондация BCause управлява няколко дарителски фонда. Средствата за тях се осигуряват от индивидуални и корпоративни дарения и се разпределят на конкурсен принцип.

Управляваме няколко дарителски фонда. Средствата за тях се осигуряват от индивидуални и корпоративни дарения (набирани целогодишно в Платформата.бг) и се разпределят на конкурсен принцип или целево.

Стипендии "Готови за успех"

Стипендиите са за отлични ученици в 11 и 12 клас и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.

Водещ критерий е успехът на кандидатите. Подкрепяме младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключителни постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и активни. Допълнително нашите стипендианти получават подкрепа за старт в кариерата и възможност да се запознаят с водещи работодатели.

Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие

Фондът е създаден от фондация BCause и е насочен към организациите, които предоставят юридически, прихологически и социални консултации и поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и защита, емоционално възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях и в техните възможности.

 

Фонд "Лечение и рехабилитация на деца"

bcause fond lechenie logoФонд "Лечение и рехабилитация на деца" на Фондация BCause подкрепя семейства с деца до 18 години с хронични заболявания и заболявания на централната нервна система, ендокринни, генетични, психични и други болести.

Средства се отпускат за покриване на разходи за лечение и рехабилитация на деца до 18 години - за лекарства, медицински консумативи и изделия, помощни средства (очила, слухови апарати), медицински дейности и терапии в България, за които не се отпускат средства от НЗОК или други програми на МЗ и МТСП или общините.

Фонд "Спорт за деца с увреждания"

През годините Фондация BCause подкрепя много организации в техните занимания с деца с увреждания, като дейностите са изключително разнообразни: езда, плуване, бягане, йога на смеха, лечебна гимнастика, зумба, пилатес, класически балет, кросфит тренировки, занимания с кучета.

Адаптираните спортни дейности за хора с увреждания развиват фината моторика, стимулират децата да се социализират със своите връстници със и без увреждания, позволяват им да се свържат отново с природата и околния свят, като ги извеждат от изолацията на дома им. И не на последно място, развиват желанието и способността да се справят с ежедневните задачи.

 

Фонд "Ние можем"

В подкрепа за млади хора в неравностойно положение за трудова реализация.

Фондът има за цел да подкрепя младежи, отгледани в институции, сираци и полусираци, и младежи, които не могат да разчитат на помощ в семействата си. Финансира дейности и инициативи, насочени към усвояване на умения за самостоятелен начин на живот, подкрепа на личната изява, интереси, продължаване на образованието.

Фондът разпределя средствата на конкурсен принцип. Само за нестопански организации, работещи в обществена полза.

Фонд за организации на хора с увреждания

За подобряване на капацитета и дейността на родителски и други организация, работещи в полза на деца и възрастни с увреждания.

Дарителските средства, събрани във фонда, се разпределят на конкурсен принцип за малки проекти на родителски асоциации и други организации, които работят с деца и възрастни хора с увреждания.

Целта е подкрепа за дейности, в които децата и възрастните в неравностойно положение могат да изявят себе си или да излязат от ограничения свят на институцията или семейството.

Фонд "Нашите родители"

Фондът има за цел подобряването на здравните и социалните грижи за възрастните хора и подкрепа на културни инициативи и връзка между поколенията.

Със средства от фонда се организират здравни прегледи,  осигуряваме помощ в дома и подпомагаме културния и социален живот на възрастни и самотноживеещи хора от малки населени места. Приоритетен регион на програмата е Северозападна България. Средствата във Фонд "Нашите родители" се набират изцяло от дарители – компании и хора, които подкрепят тази кауза.

Фонд "Опазване на околната среда"

За подкрепа на малки проекти, свързани с опазването на защитени територии и видове в България.

Средствата се набират изцяло от дарители – компании и хора, които подкрепят тази кауза.

Дарителските средства, събрани във фонда, се разпределят на конкурсен принцип за малки проекти, свързани с опазването на защитени територии и видове в България.

Ако подкрепяте тази кауза, можете да дарите за фонда онлайн, чрез PayPal или по банков път чрез Платформата.бг или да се свържете с нас.

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search