All for Joomla All for Webmasters

ЗА КОМПАНИИ

Дарителството и ангажирането със социални и екологични проблеми като част от Корпоративната социална отговорност (КСО) е задължителен елемент от профила на все повече компании. Но какви да бъдат тези ангажименти и как да ги управляваме така, че да има полза и за обществото, и за развитието на компанията и нейните служители, за духа и имиджа на компанията?

Корпоративната социална отговорност вече е задължителен елемент от профила на все повече компании. BCause подкрепя компаниите в избора на конкретни ангажименти в социалните и екологични теми, адекватни на тяхната среда, служители, корпоративни цели. Събираме общности от дарители, които обединяват ресурсите си в полза на значими каузи; общности, в които и малкият принос има значение. Помагаме за ангажирането на служителите, клиентите и за осмисляне на постигнатите и проектиране на нови цели за развитие.  

Надеждни получатели на дарения

На компаниите, които искат да направят дарения, предлагаме избор от разнообразни каузи, проверени нестопански организации и други институции, както и благотворителните фондове на Фондация BCause. Фондовете са възможност за дарители, които имат тематични предпочитания, но не и конкретен избор на организация.

Ангажиране на служителите

Включването на служителите в социално-отговорни програми, дарителство и доброволчество от работното място помага за привличане и задържане на добри служители, увеличава одобрението и мотивацията за работа и прави атмосферата в офиса далеч по-приятна.

КСО програми – от разработване до изпълнение

От 20 години помагаме на компаниите в целия процес на разработване и изпълнение на програми за социална ангажираност - от обсъждане на ключови за компанията теми и целеви общности, задълбочено изследване на проблема и подходите за решаването му, до реализиране на идеите.

Обучения и консултации

BCause е подходящият партньор, с когото да започнете да планирате или да се посъветвате, ако искате програмите Ви да бъдат по-полезни. Опитът ни в подкрепа на дарители и благотворителни каузи прави нашите обучения за експертите по КСО, ПР и ЧР едновременно задълбочени и много практични.


Ангажиране на служителите

Включването на служителите в социално-отговорни програми, дарителство и доброволчество от работното място помага за привличане и задържане на добри служители, увеличава одобрението и мотивацията за работа и прави атмосферата в офиса далеч по-приятна. За компанията участието на хора от екипа е първият обективен тест за нейните социални проекти. Одобрението от вътрешните хора е начална гаранция за одобрението, което проектът ще получи навън. А приносът на служителите с труд, пари и контакти е допълнителен ресурс.

Дарителство по ведомост
(от 2001 г.)

Ние създадохме първата българска професионална схема за дарителство по ведомост - лесен начин за служителите да даряват всеки месец малка сума директно от заплатата си. С дарителството по ведомост работодател и служители могат да работят заедно за обща кауза.

Програмата се радва на подкрепата на повече от 40 работодатели. Годишните дарения по ведомост са близо 500 000 лева за повече от 50 каузи.

Корпоративно доброволчество
(от 2008 г.)

Организираме доброволчески дни по заявки на компании – от подбор на домакини и дейности, до цялостен план на събитието. Партнираме на агенции при организиране на събития и тийм-билдинг с кауза.

Съвместно с Американската търговска камара в България традиционно организираме и Дните на доброволчеството през май месец.

Годишен знак „Отговорна компания - отговорни служители" (от 2014 г.)

Заедно с Българско дружество за връзки с обществеността и Българска асоциация за управление на хора, Фондация BCause учреди Годишния знак за дарителство от работното място ''Отговорна компания – отговорни служители''.

Присъжда се на компаниите, които насърчават дарителство по ведомост или друга форма на регулярно, ежемесечно дарителство от работното място.

Отличия

Разработвани от нас КСО програми са носители на:

Награди на Български дарителски форум през 2008, 2009 и 2010;

Награди на форума на Бизнес лидерите през 2007, 2008, 2009, 2010, 2011;

Награди на в. "Пари";

Награди на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) и др.

Данъчни облекчения за дарители

Данъчни облекчения за компании

Документ за дарението

Фондация BCause издава на всички свои дарители

документ, удостоверяващ направеното дарение/я,

който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация.

Данъчни облекчения за частни лица

Документ за дарението

Фондация BCause издава на всички свои дарители

документ, удостоверяващ направеното дарение/я,

който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация.

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search