All for Joomla All for Webmasters

КСО програми – от разработване до изпълнение

От 20 години помагаме на компаниите в целия процес на разработване и изпълнение на програми за социална ангажираност - от обсъждане на ключови за компанията теми и целеви общности, задълбочено изследване на проблема и подходите за решаването му, до реализиране на идеите.

Оценяваме нуждите на организациите, с които компанията вече работи. Предлагаме организации, които работят в сферата, към която компанията има желание да се насочи. Заедно с компаниите работим за увеличаване на социалните инвестиции в устойчиво развитие, а не в краткосрочни мерки.


В зависимост от нуждите разработваме:

- Грантови програми. Когато търсите в съревнованието на множество идеи да отличите тези, които най-силно кореспондират с Вашите цели. Изработваме правила на грантовия конкурс, поемаме комуникацията с кандидатите, организираме оценката, договарянето, наблюдението и отчитането на инициативите. Въвличаме Ви във всички етапи и вземане на всички важни решения.

- Програми със специфична цел/район/целева група. Когато търсите подходящите партньори, които да добавят своите умения и опит към Вашите идеи, умения и ресурси.

- Програми за маркетинг, свързан с кауза. Когато искате да ангажирате и клиентите си и да разпространите каузата още по-широко. Помагаме за точно и ангажиращо послание, а после - за достигане на средствата до предназначението им и оценяване на резултатите.

Някои от КСО програмите, разработени и управлявани от BCause

Програма „Забавно лято, грижовна есен” се осъществява от 2015 г. насам от Фондация BCause с подкрепата на Филип Морис България ЕООД.

Целта й е да подкрепи устойчивото развитие на местните общности в тютюнопроизводителните региони на България – областите Силистра, Кърджали, Хасково, Благоевград и Шумен.

Още за програмата

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''

 

 

 

Search