All for Joomla All for Webmasters

Правила и критерии за класиране в стипендиантска програма "Готови за успех"

Как се извършва класирането

gotovi za uspeh logoСтипендиантската програма "Готови за успех" е програма, чрез която Фондация BCause (доскоро "Помощ за благотворителността в България") подкрепя млади момичета и момчета с отличен успех, загубили единия или и двамата си родители.

Водещ критерий е успехът на кандидатите. За стипендия могат да кандидатстват студенти, обучаващи се за бакалавърска степен, с успех над 5.00 и ученици в 12-и клас с успех над 5.50.

Допълнително, освен успехът на кандидата, под внимание се взимат три фактора, които добавят точки (коефициенти) към кандидатурата.

Първият коефициент се отнася до качеството на обучение, предоставяно от съответния университет. Оценката съответства на акредитационната оценка на ВУЗ-а, дадена от Министерство на образованието и науката.

Вторият коефициент е свързан със специалността и качеството й към съответния ВУЗ. Коефициентът се взима от Рейтинговата система на висшите училища в България на Министерство на образованието и науката и на Институт "Отворено Общество".

Третият коефициент се отнася до младежите, загубили и двамата си родители или отраснали в социални институции (или в други форми на грижа - защитени жилища, преходни жилища и т.н.)

При кандидати с равен бал в края на класирането, приоритет имат тези от тях, които имат по-нисък доход.

Класирането се разглежда от Комисия, съставена от дарители на програмата, които взимат финалното решение.

Дарителите имат право да подкрепят конкретен кандидат-стипендиант по собствени критерии, в рамките на размера на тяхното дарение, в рамките на отделен дарителски фонд (напр. Стипендии „Анета Атанасова”).
 
По искане на дарителите е създаден поощрителен фонд, който не касае общото класиране. С него се подкрепят кандидат-стипендианти, избрани по други критерии (по определени социални критерии, за определени специалности, за изключителни постижения, включително извън академичната сфера и т.н.).
 
В края на всяка учебна година, Фондация BCause публикува годишник на стипендиантите "Готови за успех". В него се записва успехът от изминалата година, а не успехът, с който кандидатът е класиран в програмата. Стипендиданти, които имат успех по-нисък от изисквания, не могат да кандидатстват за стипендия през следващата учебна година.

----------------------------------
Pin It

Банкова сметка

IBAN: BG15 UNCR 70001522604629
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк
Адрес: София, пл. “Св. Неделя” № 7
Име: Фондация ''БИКОУЗ в помощ на благотворителността''