All for Joomla All for Webmasters

ГОДИШЕН ЗНАК ''ОТГОВОРНА КОМПАНИЯ - ОТГОВОРНИ СЛУЖИТЕЛИ''

Ежегодно отличие за компаниите, насърчаващи ангажирането на служителите към обществено значими каузи, като част от политиката на компаниите за корпоративна социална отговорност.

Годишен знак „Отговорна компания - отговорни служители" (от 2014 г.)

Заедно с Българско дружество за връзки с обществеността и Българска асоциация за управление на хора, Фондация BCause учреди Годишния знак за дарителство от работното място ''Отговорна компания – отговорни служители''. То се присъжда се на компаниите, които насърчават дарителство по ведомост или друга форма на регулярно, ежемесечно дарителство от работното място.

Отличието има четири степени - знак, бронзов, сребърен и златен, а класирането зависи от механизмите, с които компанията развива програмите си за регулярно дарителство, възможностите, които дава за доброволчески труд, както и процента служители, участващи в инициативата. Връчва се и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Как се присъжда отличието

Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като % от общия брой служители), от механизимите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време.

Решението се взима въз основа на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите информационни въпросници.

Попълнените въпросници се изпращат по електронна поща на адрес: yana@bcause.bg

За допълнителна информация:
Яна Рупева, Директор ''Дарителски програми''
02 981 19 01; 0884 296 290

Носители на Годишния знак